הדרך, בודאפעסט יג שבט תש"ד, 7 בפברואר 1944 (מגנזי בית־הספרים הלאומי בירושלים]