ד. השקפתו של ר' מרדכי רוקח

ער כאן ראינו שתי השקפות חסידיות סותרות על גזרות "הפתרון הסופי , " באספקלריית חיבורו של ר' ישכר טייכטל . כאן המקום להציג את ההשקפה החסידית המנוגדת , כפי שהיא נשקפת לנו מתוך דרשתו של ר ' מרדכי רוקח . כדי להבין אל נכון דרשה זו עלינו לציין כי חסידי בלז בפולין , בארצות הברית , בארץ ישראל , בשווייץ ובהונגריה אספו כספים רבים , ולא נלאו ממאמצים ממושכים במשך שלוש שנים ומעלה , מראשית המלחמה עד פברואר , 1944 כדי להציל את רבם . שלביה האחרונים של פרשה זו הם הברחתם של הרבי ואחיו ר' מרדכי , ששימש לו דובר , מגטו בוכניה ( Bochnia ) במערב גליציה להונגריה במאי 1943 על ידי קצין בולשת הונגרי והעלאתם לארץ 55 שם , עמ ' רלה . וכן ראה עוד שם , עמ ' רסט . ללמדך שיעורה של קנאות : אחרי ש"הפתרון הסופי " מוטט לחלוטין את קהילות ישראל בהונגריה וגרר אל מצולותיו מאות אלפים מבניהן לא זזה ממקומה הוכחה "ניצחת" זו בפי אדמו " ר חשוב , שזכה להימנות עם המיוחסים ברכבת ההצלה מהונגריה לברגן בלזן ; אדרבה - היא הוחמרה " ; כי ע " י הכתות האלה שמשכו לב העם ועברו על השבועה של דחיקת הקץ ליקח מלוכה וחירות קודם הזמן , נהרגו ר"ל = | רחמנ...  אל הספר
מוסד ביאליק