ג. לקחו של ר' ישכר טייכטל

ברם עיקרם של דברי ר ' ישכר טייכטל הוא הלקח הציוני המשיחי המשולב ברברי עידוד ליהודי סלובקיה והונגריה , שכן אמונתם של רבים מהם נתערערה : "שהגענו לירי יאוש , כמו שיש לשמוע מפי רבים , שח " ו תמנו לגווע ואין חזון ואין תקוה " . לדבריו , התאמתו חזיונותיהם האפוקליפטיים האסכטולוגיים של נביאינו וחכמינו , ואין גזרות אלו אלא סימן מובהק "להתנוצצות אור של משיח ' . " הוא מסתמך בין השאר על הנאמר "בתיקוני זוהר , זוהר חרש ( הנספח לזהר חדש , " ( ... כי עת בכייה וצרה על ישראל מבשרת את הגאולה כנאמר "ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע " . ואכן , ימינו הם ימי הבכייה הגדולה על רציחתם הנוראה של המוני בית ישראל בפולין ובסלובקיה . ברם עלייתם של רבים "מכל פינות הגולה " לארץ ישראל היא "אות וסימן לאתחלתא דגאולה . " הוא הדין מלחמת העולם הראשונה והגזרות שלאחריה , ועל 14 אם הבנים שמחה , עמ י שיב . מדרש רות רבה , א , ר . עוד ציוני מקורות ראה לפי , יש '' י חסידה , אישי תנ " ך באספקלריא של חז"ל , ירושלים תשל '' ד , עמי . 10 14 א אם הבנים שמחה , עמ י שלג . 14 ב שם , עמ י ס-סא . 15 ראה זהר חדש עם ניצוצי זהר ... מאת רבי ראובן ......  אל הספר
מוסד ביאליק