ב. תרעומתו של ר' ישכר טייכטל

אכן קורם שנדון בדרשתו האפולוגטית של ר ' מרדכי רוקח , עלינו ליתן את דעתנו לתעודה האמורה - הספר "אם הבנים שמחה . " מחברו של ספר זה , ר ' ישכר טייכטל" - אחר הרבנים החשובים בסלובקיה ובהונגריה היה בימי מלחמת העולם הראשונה מבאי ביתו של האדמו " ר מנלז , ר ' ישכר רב רוקח , אבי ר ' אהרן ור ' מרדכי , ונמנה עם מתנגדיה החסידיים המושבעים של הציונות . " אחרי שברח מאימת הגזרות בסלובקיה בשנת , 1942 חקר ודרש בפשרן " , והאיר ה' עיני שטעות היתה בירי ... וב"ה אני איני חת משום אדם לומר בפומבי דברים אמת שבלבי . " את לקחו החרש הפיץ אפוא בקהל החרדים בעיר הבירה בודפשט , ובערי השרה בדרשותיו , שהשמיע בבתי כנסת במשך שנה ומעלה , ובספרו האמור , שנדפס מינואר עד סוף דצמבר , 1943 סמוך לסיום כתיבתו . אולם בצר לקחו הציוני הרתי , שקצת מפרטיו נגולל להלן , טען בעל "אם הבנים שמחה , " כי מאמציהם של רועי העדות החסידיות להימלט מהונגריה לארץ ישראל זורעים מבוכה וייאוש בקרב המוני חסידיהם . הוא לא היסס לרמוז לצדיקי הונגריה את מעשה אלימלך ( רות א , א-ג , ( שלפי חז '' ל היה "מגדולי המרינה ומפרנסי הדור , " שנטש את מרינתו ובני דורו בש...  אל הספר
מוסד ביאליק