א. עדותו של איש הזונדר־קומנדו

המקום : אושוויץ . הזמן : סוף חודש מאי , לערך , שנת . 1944 הער הרושם : איש הזונדר קומנדו באושוויץ שניספה שם . העדות : דברי הרבנית מסטרופקוב , שזה לשונם בתרגומנו מיידיש . בסוף מאי , לערך , בשנת 1944 היה משלוח מקאשוי . בקרב היהודים השונים היתה הרבנית הזקנה מסטרופקוב , יהודייה בת . 85 היא מצהירה : הנה רואה אני סופם של יהודי הונגריה . הממשלה אפשרה לחלקים גדולים מהקהילות היהודיות להימלט . העולם שאלו בעצת האדמו " רים , והם הרגיעו תמיד . הרבי מבלז אמר שהונגריה תצא בחררה בלבד . והנה הגיעה השעה המרה , שלא הייתה עור בידי היהודים כרי להושיע את עצמם . אכן מן השמים הסתירו מהם , אבל הם עצמם ברחו ברגע האחרון לארץ ישראל , את נפשם הצילו ואת העם עזבו כצאן לטבח . ריבונו של עולם ! ברגעי חיי האחרונים אני מתחננת לפניך , מחל להם על חילול השם הגדול . תעודה זו , שהיא כפי שנראה להלן אחת משלוש התעודות החשובות שנתפרסמו בדפוס המעידות בין השאר על ויכוח נוקב בקהל החרדים בהונגריה בעניין לקח הגזרות , נרשמה במחברת שהוטמנה ( כנראה בנובמבר ( 1944 בשטח הכבשנים באושוויץ , נתגלתה בשנת 1952 ונדפסה לראשונה בשינויים מגמתיים בשנ...  אל הספר
מוסד ביאליק