ו. דברי עידוד

לא נצא חובת הריון כאן אם לא נטעים , שאחר המוטיבים העיקריים בדברי רבי קלונימוס קלמיש שפירא הוא העירור שלא לשקוע בייאוש , להתגבר על המניעות ולקיים מצוות ככל האפשר . מוטיב זה משובץ בכל דרשותיו והוא עלה בלי משים בדברינו הקודמים . לפיכך דיינו כאן בהעלאת כמה גרגרים לדוגמה בלבד , כגון ההוראה בפורים הראשון תחת שלטון הנאצים לקיים את מצוות השמחה ; אף אם לבו של אדם מישראל שבור ומעמדו עלוב ראוי להתגבר ולהעלות "איזה ניצוץ של שמרוה , " ודי בו בניצוץ זה ( עמ ' ל . ( בימי הגזרות , כשאדם תמה על מעשי האלוהים ומבקש טעם לייסוריו , שאין להניח שהם נועדו להעניש על חטאים כרי להחזיר בתשובה , "אדרבה אין עוסקין בתורה כפי שעסקו , " וכן נחלשה ההתלהבות בקיום המצוות , בימין אלה כשאין רואים עוזר ומושיע , גובר רגש התלות של האדם בקונו . דבר זה כשלעצמו כוחו לפעול " , שכל מעשם , דיבורם ומחשבותם לד ' נעשה מצוות . " אך בתנאי "כשעושים כל מה שאפשר להם לעשות " ( עמ י מר . ( הגזרות בשנת ת ' יש מביאות סבל וענויים ללא תועלת ממשית לשונאי ישראל , בבחינת נשיכת נחש המטיל את ארסו המפעפע אך ורק כרי להמית "לא לצורך עצמו והנאתו , " שלא ...  אל הספר
מוסד ביאליק