ג. צידוק־הדין המנומק

כאמור לעיל ( פרק רביעי , ( מורי החסידות לדורותיהם , ובמיוחד מנהיגי החסידות וסופריה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם , ובכללם האדמו"ר מפיאסצ ' נה , לחמו מלחמת חרמה בכפירה החילונית . רישומיה של מלחמה זו מצינו באחת מדרשותיו שנאמרו בראשית הגזרות , הדרשה בפרשת זכור ת"ש 23 ) במרס , 1940 עמ ' כט-ל , ( שבה תקף את התרבות החילונית , "חכמת העולם , " הפילוסופיה והאסתטיקה , כשכוונתו , כנראה , להומניזם האירופי בכלל , שהעריץ את תבונת האדם והעלה על נס את פעילותה היוצרת של הרוח האנושית החופשית והאוטונומית . הוא תלה את קולר הגזרות באנשים " נמוכים" מישראל ( אנשים ירודים , שמדרגתם הרוחנית הדתית נמוכה , ( שבימי הרגיעה זנחו את חכמת התורה משום שהלכו שבי אחרי אור התעתועים שבחכמות החיצוניות ומצאו בהן גם יופי וחן ומידות טובות ותועלת . דרשתו זו נעוצה בכתובים שבדברים כה , יז-יט : "זכור את אשר עשה לך עמלק וכו י אשר קרר וכו י והיה בהניח ר' לן וכו י תמחה את זכר עמלק מתחת השמים . " לרעתו , פסוקים אלה משמעותם האקטואלית היא , " שקודם שבא עמלק להלחם בכם , היו בכם אנשים נמוכים , שהכמות חיצוניות , שהתפאר בהם עמלק , היתה יפה ...  אל הספר
מוסד ביאליק