ב. ניתוץ מסגרות ופגיעה באמונה

אין ספק שספר "אש קודש " הוא בבואת מה לסבלותיהם ולמצוקותיהם של יהודי ורשה בשנות הכיליון , שכן מציאות האימים מבצבצת ועולה מכל דבריו , ובמיוחד יש לראות בו תעודה נאמנה על דרך עמידתו של אחר מנציגיה המובהקים של יהרות התורה והמצוות . אמנם , אין דבריו גדורים וסדורים במסכת הגותית , עוברה המכבידה , כמובן , על הריון . אך בולט בהם "נושא ראשי , " והוא בעיית האמונה שנדונה בספר "אש קודש" בווריאציות ובאופנים שונים , במובלט ובמובלע , הן כתשובה לתהיות ולתמיהות , הן כסם חיים וכמוסר השכל לעתיר לבוא והן כדרך לביטול הגזרות . ברברי הארמו"ר מפיאסצ'נה , שכנותם ניכרת מתוכם , פועמת אמונת אומן באלוהי ישראל והם טבועים בחותמו של מאמין גדול , שאין ודאות אמונתו מתמוטטת בלחצם של ימי הזוועות , אך זחיחות דעת והעמדת פנים שנועדו לכסות מבוכות ולבטים נוקבים , הן ממנו והלאה . התמיהה על פשרם של ייסורי תופת אלה הגויה במפורש ובעקיפין , ודרשותיו רוויות ניסיונות שונים לרדת לעומק משמעותם ולברר לעצמו ולשומעיו את לקחם . ואם הסבריו אינם עקיבים , ואולי אף סותרים זה את זה , הרי הגיונותיהם מצטרפים לחשבון גדול ואיום , חשבונו של מאמין שעל...  אל הספר
מוסד ביאליק