א. הצעה כללית

השואל לנתיבי התגובה הרוחנית הדתית לגזרות ת " ש-תש " ה טוב יעשה אם יפנה לרשומות אותנטיות מימיהן וממקומותיהן . אמת , תעודות כאלו הן מעטות ביותר , והחשובה שבהן - דרשותיו של האדמו '' ר מפיאסצ ' נה ר ' קלונימוס קלמיש שפירא , שהשמיען בגטו ורשה החל בראש השנה ת " ש עד שבת חזון תש '' ב , שהוא יום 18 ביולי , 1942 ארבעה ימים לפני תחילת שילוחי ההשמדה משם , ' שנועדו למחוק כליל מעל פני האדמה את הגדולה בקהילות ישראל בארצות אירופה . דרשות אלו , שהועלו על הכתב בידי אומרן סמוך אחרי אמירתן , ולימים הוטמנו יחד עם כתביו הקודמים , נתגלו אחרי המלחמה . הן יצאו לאור על ירי חסידי פיאסצ'נה בשם "אש קודש - אמרות טהורות משנות השואה ת " ש תש '' א תש " ב שנאמרו בשבתות וימים טובים בגיטו ורשא " ... ( ירושלים תש"ך ) . יש לציין , כי התעודות החשובות ביותר על פרפורי גסיסתו של בית ישראל בפולין בכלל ובוורשה בפרט , נפלו בחלקם של היסטוריון צעיר וחשוב , אך לא החשוב שבהיסטוריונים היהודיים בפולין ; של סופר חשוב , אר לא החשוב שבסופרים היהודיים בפולין ; של ארמו '' ר חשוב , אך לא החשוב שבארמו"רי פולין . ההיסטוריון ד"ר עמנואל רינגלבל...  אל הספר
מוסד ביאליק