פרק שנים־עשר "אין דברים אשר בהם נוכל לקונן על צרותינו" דרשותיו של הרבי מפיאסצ'נה בגטו ורשה