חלק רביעי "כהצרות משלהי תש"ב לא היו כמותם" גזרות ת"ש-תש"ה ("השואה")