ד. קולות חרטה בחוגי האינטליגנציה היהודית המודרנית

אחרי עלות הנאצים על השלטון בגרמניה והתפשטותה של האנטישמיות הגזענית , הגזרות הרעות על יהודי גרמניה , ובמיוחד ההחמרה הדרמתית במעמדם של יהודי מרכז אירופה בשנת , 1938 שנת סיפוח אוסטריה לגרמניה ( חורש מרס ;( מפח הנפש מוועידת אוויאן לפתרון בעיית הפליטים ( יולי ;( הסכם מינכן ( ספטמבר ;( סיפוח איזור הסורטים בצ'כוסלובקיה לגרמניה ( אוקטובר ;( גירוש אלפי יהודים , נתיני פולין , מגרמניה לעיירת הגבול הפולנית זבונשין ( אוקטובר ;( פרעות "ליל הבדולח" בגרמניה ( נובמבר ) - אירועים חמורים אלה , ועור אחרים , מוטטו את עולמם הרוחני , עולם התבונה 216 רנת ציון ... בני ברק תשל"ה , עמ י לח-לט . ראה במדבר יב , ב " ; ויאמרו ומרים ואהרןו הרק אך במשה דבר וישמע ה . "' בתיבות "ודי למבין " רומז הכותב על מרים שלקתה בצרעת כעונש על דבריה . על ר' אהרן לייב ציגלמן ראה ; שארית ישראל ( לעיל , הערה , ( 213 עמ י קעג . 217 אור צדיקים , בני ברק תשל"ב , עמ' נה . 218 שם , עמ' עו . 219 שם , עמ ' עח-עט . 220 נעימות נצח ... בני ברק תשל"ר , עמ' עט . והקידמה , של רכים מבין האינטליגנציה היהודית המודרנית במזרח אירופה ובארצות אחרות . שנת 1...  אל הספר
מוסד ביאליק