ג. הרי הימים בדבריהם של חסידי ברסלב בפולין

מן הראוי שלא נסיח את דעתנו מפלג חסידי קטן , אד ייחודי , שהשפעתו חורגת מעבר לכוחו הכמותי והחצרני האדמו"רי . כוונתנו לחסידי ברסלב , שהורתם ולידתם באוקראינה ושלוחתם הראשונה בארץ ישראל , אר אחרי המהפכה הבולשוויסטית ברוסיה הם קנו אחיזת מה בכמה קהילות בפולין , במיוחד בוורשה ובלובלין . ייחודו של ענף חסידי זה הוא בעוברה , שכל כולו טבוע הוא בחותמו האישי של מחוללו . לביוגרפיה של ר ' נחמן מברסלכ , כפי שנתפרשה על ידי תלמידיו , ובמיוחד על ירי ר' נתן שטרנהרץ מנמירוב , השפעה מכרעת על הלר רוחם של חסידיו . חייו של ר' נחמן כילדותו ובימי נעוריו , מסעותיו והליכותיו הגחמניות , מחלתו , המחלוקת המרה עליו , לבטי נפשו החצויה , כפי שמצאו ביטוי מבהיק בדבריו , אמונותיו ורעותיו וחבלי דמיונו היוצר - הם הקונסטיטוציה הרוחנית המיוחדת של חסידיו . המיתוס המשיחי הברסלבי , שר ' נחמן הוא מרכזו , נתעצם במרוצת הדורות בקרב קבוצות חסידי ברסלב , שלרוב היו עניים מרורים , ככל שצרות ישראל גברו , כגון סבלם של ישראל במלחמת העולם הראשונה ובספיחיה , מצוקתם הכלכלית הנוראה של יהודי פולין , התפשטותה של האנטישמיות הנאצית והפרעות בפולין בש...  אל הספר
מוסד ביאליק