ב. דוגמה לתגובה אפולוגטית

רבה של צ י נסטוחוב , ( Czestochowa ) ר' נחום אש 08 u 936-1 858 ) , רב משכיל מפעילי " המזרחי , " חיבר את ספרו "כוס נחומים" , Piotrkow Trib . ) תרצ '' ג ) כרי להפיח תקווה בלב נדכאים אחרי מלחמת העולם הראשונה . "עם ישראל טובע בים צרה ; קול זעקת שבר נשמע מארצות רבות ... קול רעבים ובזוזים , שדופים ונרדפים ... נהרגים ונשחטים . " נישול כלכלי ופרעות , ובכלל זה בארץ ישראל , הם תופעות מצויות גם באותן הארצות 205 לעיל , הערה . 36 הדברים שהבאנו כאן הם מתוך המאמר שם שכותרתו : "געשריבען געלעגענטליך דער גזירת השחיטה איך פוילין , " תרצ " ו . 207 אין רער קריטישער שעה - אן אפהאנדלונג וועגען דער יעצטיקער אידישער טראגעדיע , איהרע אורזאכען און היילונג , פון הגאון ר ' אלחנן בונם וואסערמאן שליט " א ... ברוקלין ניו יארק [ ללא ציון שנהן . 208 ראה עליו , "אבל נחום ליום השלש ם לפטירת הרב ... ר' נחום אש , אבד"ק צ'נסטכוב כא לחודש סיוז תרצ " ו . ארויסגעגעבן דורבן קאמ טעט ב" דער קהלה אין טשענסטעכאוו צו בעהערען רעם אנדענקען פון הרב נחום אש " ... בחוברת זו פרטים חשובים עליו וכן על הקהילה היהודית שם . חיבוריו : א טר"סט...  אל הספר
מוסד ביאליק