א. תגובותיהם הרעיוניות של ר' ירוחם ליבוביץ ור' אלחנן בונם ואסרמן

דומה שמן העניין להמחיש את אופייה הייחודי של התגובה החסידית על רדיפות היהודים בפולין בתקופה שבין שתי מלחמות העולם על ירי עימות מה עם דוגמאות מובהקות מדבריהם של ראשי היהדות החרדית הלא חסירית , כגון ר ' ירוחם ליבוביץ ור' אלחנן בונם ואסרמן ' . '" " רע הוא סוד של מציאות" אכן , אין כר ' ירוחם ליבוביץ - 1876 ) קיץ , ( 1936 משגיח בישיבת מיד , ' כדי להבליט בלי משים את ייחודה של התגובה החסידית על הגזרות . כוונתנו לשיחותיו של ר' ירוחם בישיבה , כפי שהועלו על הכתב בידי שומעיו , ונדפסו בזמנים שונים בשם "רעת חכמה ומוסר" . אמת , הכותרת לשיחה שנאמרה בפורים שנת , 1934 "סור שנאת האומות לישראל - שנאת הרע לטוב" , טובה גם ככותרת לדברי ראשי החסידות , ואף להלכי הרוח שרווחו בכמה מנציגי האינטליגנציה היהודית המודרנית . אולם דברי ר' ירוחם מצטיינים בנימתם המיוחדת , כפי שיתברר להלן . ר' ירוחם , ברומה לר ' נחום אש , רבה של צ ' נסטוחוב , וכן ר ' אלחנן בונם ואסרמן , הושפע מדברי הגאון מווילנה , שקבע כלל טיפולוגי " , כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם , הכל כלול בתורה ... וכן כל מה שנאמר 183 א השווה גם את דברי בעל ה '' חפ...  אל הספר
מוסד ביאליק