ג. רעיונות חסידיים בפובליציסטיקה

בדיקת כמה וכמה מאמרים שנתפרסמו מעל עמודי העיתון היומי "דאס יורישע טאגבלאט , " ביטאונה המרכזי של "אגורת ישראל" בפולין בשנים הסמוכות למלחמת העולם השנייה , מוכיחה כי דבריהם של ראשי החסידות מהדהדים בבירור בתגובות הפובליציסטיות החסידיות . אין צריך לומר כי לרעיונות המרחפים על פני רפי עיתון יומי חשיבות אקטואלית . אין לרפא את שנאת היהודים "בתרופות נורמליות" כראשי החסידות וסופריה כן אין בצקלונו של ר' אלכסנדר זושא פרידמן , 1943-1897 ) נספה בגזרות ת " ש-תש"ה , ( מזכירה הכללי של "אגורת ישראל" בפולין וממקורביו של 162 הרבי מקוצק וששים גבורים סביב לו - גל ער לתולדותם , תורתם ופעלם של הרבי , גדולי תלמידיו וצאצאיו עד הדור האחרון . ערכו יחזקאל רוטנברג ומשה שנפלד , כרך ב תל אביב , 1959 עמ ' תרעו : "בפרוס מלחמת העולם השנייה הרגיש רבי יעקב אריה בסכנה החמורה המאיימת על יהדות אירופה והוציא מאמר מיוחד לחסידיו ... שיתחזקו בעבודת השם ולא יפלו באמונתם . " ... 163 ר שמעון הוברבאנד , למשל , מעיד בגטו ורשה , כי "כל הקיץ דשנת 1939 כשעל סדר היום עמדה השאלה התפרוץ מלחמה או לאו , חסידי גור חזרו על דברי רבם , שלא תהא מל...  אל הספר
מוסד ביאליק