ב. דעות ותגובות בדברי אדמו"רים ומחברים

בחירת ישראל בביטויה הקיצוני ניסיון להגיב על מצוקותיהם הכלכליות והלאומיות של יהודי פולין אחרי מלחמת העולם הראשונה מצאנו בספר "נוה שלום , " חיבורו של ר' שלמה יהודה לייב הכהן 1867 ) - נספה בגזרות ת"ש-תש " ה , ( רבה של זגירז' , ( Zgierz ) שראה אור בשנת 1931 י . אביו של בעל "נוה שלום , " ר ' שלום צבי הכהן ( נפטר בשנת ( 1877 נודע כלמדן מובהק והסירם החשוב של ארמו"רי פשיסחא וקוצק . אף על פי שהספר "נוה שלום" בלול דברי קבלה , דרשנות , הגות וחסידות , ואף נדונה בו "תורת היחוסים " פרי הגותו של "חכם מעמינו גדול המהנדסים והתוכנים" ( עמ' , ( 28 ובמיוחד ניכרים בו דברי הרמב"ם , המהר"ל מפראג , ר ' משה חיים לוצאטו ור' שביאור זלמן מליאדי , הרי החיבור הזה כולו טבוע בחותם הדמים והסבל , ההפלייה הכלכלית וההשפלה הלאומית , מנת חלקם של יהודי מזרח אירופה אחרי מלחמת העולם הראשונה . כבן עירו , ר ' אברהם נתן אלברג לפניו " , וכנראה בעקבותיו של זה ( הגם שלא הזכירו ) מתנה בעל "נוה שלום " את ענותם של יהודי פולין ואכזבתם המרה על שהבטחתה של פולין העצמאית לכבד את זכויות המיעוט היהודי מעולם לא קוימה , כדבריו : . .. " כנכרים ...  אל הספר
מוסד ביאליק