פרק עשירי שנאת ישראל וייעוד ישראל באספקלריית ראשי החסידות