ה. "בעת כזאת אי־אפשר לעמוד מרחוק ולהסתכל בשוויון־נפש על חורבן הדת בארצנו הקדושה" - הרבי מגור, ר' אברהם מרדכי

חשיבות רבה נודעת לעמדתו של הרבי מגור , ר ' אברהם מרדכי , בראש וראשונה משום כוחה החברתי הפוליטי של חסידות גור והשפעתה המכרעת על "אגורת ישראל" בפולין . ואולי ראוי שנפתח בדברי ההיסטוריון הרב שמעון הוברבאנד , 1942-1909 ) נספה בגזרות ת"ש-תש " ה , ( נכרו של הארמו " ר מחנצ ' ין , ר ' חיים שמואל הורוביץ ( נפטר בשנת . ( 1916 ברשימתו "די פוילישע רביים און גוטע יידן בעת רעד מלחמה , יוני , " 1942 שנכתבה במסגרת המפעל ההיסטוריוגרפי בגטו ורשה , הנודע בשם "ארכיון רינגלבלום " ( או "עונג שבת , 67 (" מספר ר ' שמעון הוברבאנר על מעמדו של האדמו " ר האחרון לבית גור על אדמת פולין , ר ' אברהם מרדכי אלטר , על בית המדרש הענקי בחצרו בגור , ספרייתו הגדולה והחשובה שם , דירות הרבי וילדיו , על מותרותיהן , מובן שלענייננו כאן חשובים דברי הרב הוברבאנר על עמדתו של הרבי בשאלת העלייה לארץ ישראל ובניינו של הישוב שם : הארמו"ר מגור , כרוב האדמו " רים בפולין , התנגד ליישובה של ארץ ישראל . לו היה הרבי מגור גוזר על חסידיו , שבקרבם היו אלפי יהודים עשירים מאור , בעליהם של בתי חרושת , בתים ואחוזות , שיעלו לארץ ישראל , כפי שקבע בשעת...  אל הספר
מוסד ביאליק