שערו של קונטרס מאמרים מאת ר' שאול ירידיה אלעזר טאוב ממודז'יץ, כסלו תרצ''ח