שער האנתולוגיה "השלום והאחרות" מאת ר' חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ