ב. הרי מלחמת העולם הראשונה ותגובות על הצהרת בלפור

ואם דברים אלה , שאינם אלא מעט מהרבה , אמורים בהשפעת הציונות על המוני העם קודם מלחמת העולם הראשונה , על אחת כמה וכמה אחרי הצהרת בלפור בנובמבר שנת . 1917 הזכרנו במבוא את האיגרת החשובה מאור מיום א ' בניסן תרפ " ב "בשם לשכת המרכז של אגודת שלומי אמוני ישראל בפולניה" ( לימים "אגודת ישראל , ( " והיא תשובה מפורטת לקטרוגיו של ר' יוסף יצחק שניאורסון , הרבי מליובאוויץ , ' על האגודה הנזכרת . כאיגרת זו , שנכתבה , כנראה , לפי הוראתו של ר' אברהם מרדכי אלטר מגור , נאמר בין השאר בעניין "התיסדות קרן א " י " כי קרן זו היתה עוד קורם מעשה בלפור , ויסור הדבר היה רק על מצות ישוב א"י , בלי שום מטרה אחרת ... בעת כזאת אי אפשר בשום אופן לעמוד מרחוק ולהסתכל בשויון נפש על חורבן הדת הנורא שם בארצנו הקדושה ... זהו היתה התחלת יסור הקרן א " י , וגם אחרי הצהרת בלפור יצאנו תמיד בקול חוצב להבות אש נגד הציונים והמזרחים והזהרנו , שחלילה לאמור על זה 'גאולה ' או ענין שופר של משיח , כי זהו כפירה בעקרי הדת , רק אם בהשגחת השם יתברר תהיה אפשרות יותר גדולה לעסוק ביישוב הארץ , אז ממילא חוב המצוה של היישוב גם כן נתגדל יותר . ומי אי...  אל הספר
מוסד ביאליק