א. משהו על כוחו של הרעיון הציוני בעיני אדמו"רים

ראשי החסידות , שראו בציונות אויב הקם על קודשי האומה , נבעתו מהצלחתה לגרוף אחריה המונים , כגון הארמו"ר ר ' יצחק יעקב מביאלא , Biala Podlaska ) נפטר בשנת . ( 1905 לאחר שקבע , כי "גאולתינו ופדות נפשינו היא למעלה מדרך הטבע ושכל אנושי , והוא יתברר משגיח עלינו בעינא פקיחא בגלותנו ובכל צרותינו לו צר כביכול , "' דיבר בחימה שפוכה על הצלחתה הארגונית החברתית של הציונות , ושפר את זעמו על הציונות הדתית , כדבריו ; היצר ועוזריו הרוצים להפילו חס ושלום בדעות כוזבות ונפסדות לאמר , שבאם ישראל לא יעשו איזה פעולה ממשית להתיישב בארץ הקודש ולעבור האדמה בפועל ממש , לא יוכלו לצאת מגלות המר הזה , חס ושלום , ובזה תלוי כל גאולתם וישועתם הנצחית , כידוע מרעתם המזויפת והמשובשת שנתגברה ... בזמן הזה . וביותר יוכל לטעות האדם בראות , שהם באחרות והתקשרות זה בזה , ובכל יום הולכים ומתגברים בקשר אמיץ , כנודע , ודרכם צלחה . הביוגרף החסידי של בית סוכאצ י ב , ד י יהודה הלוי מאמלאק , הודה כי הנסיבות ההיסטוריות מקרבות את המוני היהודים אל הציונות , והטעים את העובדה , כי אחרי הפרעות ברוסיה הצארית בשנות השמונים למאה הקודמת חדר הרעי...  אל הספר
מוסד ביאליק