ה. "פולין אותיות פה לין" - אדמו"רי גליציה

ואם רובם של ארמו"רי מרכז פולין תבעו שלא לעבור על השבועה שהשביע אלוהים את ישראל שלא להתמרד כנגד הגלות והתנחמו ביתרונותיה הרוחניים של הגלות , על אחת כמה וכמה ארמו '' רי גליציה , שנודעו בשמרנותם הקנאית , חוץ מכמה אדמו"רים שם שלא אטמו אוזניהם לרחשי הזמן , כגון אדמו"רי צ ' ורטקוב במזרח גליציה . ואכן , אופיינית ביותר לצדיקי גליציה היא עמדתם של ארמו " רי בלז , שנדון בה להלן , והאדמו"רים לבית צאנז , ( Nowy Sacz ) שהשתרגו על פני קהילות חשובות בגליציה ומעבר לה . החשובים שבהם במערב גליציה - שני ארמו"רי בובוב . ( Bobowa ) ר' שלמה הלברשטאם פסק נחרצות , כי היהדות האחת והיחידה שקיבלנו "מרבותינו ומאבותינו " שוללת את הגדרת היהדות "על ירי הגזע , " אלא שמירת התורה היא אמת המידה לבחון בה את הזהות היהודית . לרבנים הנוטים לאמץ את הרעיון הציוני הזכיר ר' שלמה מבובוב , כי הגלות היא החממה לצמיחת השפע הרוחני הייחודי לישראל : "כי כח החיים של עם ישראל ונצחיותו נתגלה דוקא בהפיזור שלו ; הן הן גבורותיו , הן הן נפלאותיו . " 42 דרך המלך - דברי תורה ... מאת ... מוה"ר קלונימוס קלמיש ... תל אביב תשל"ו , עמ ' לה-לו . 43 רא...  אל הספר
מוסד ביאליק