ד. שבחי הגלות אצל אדמו"רים אחרים במרכז פולין

תפיסת הגלות אצל שלושת אדמו " רי אלכסנדר האחרונים אינה שונה במהותה מתפיסתם של ארמו " רי גור וסוכאצ ' ב . כתשובה עקיפה למאמציה הקונקרטיים של התנועה הציונית לפתור את בעיית הגלות , אמר ר ' שמואל צבי : אם הכלל או הפרט צריך להישועה , ומצר הטבע נראה שאין שום מזור ותרופה ... עם כל זה לא יאמר נואש , רק ואלאן יאמין בהבורא ברוך הוא ... ובזכות האמונה שלימה למעלה מהשכל בורא ישועה חדשה למעלה מן הטבע ... וזה ביאור המקראי קודש וויקרא כג , יו 'כי תבאו אל הארץ , ' כאשר תבואו ותרצו לזכות לא " י , 'אשר אני נותן לכם ' ושם , שםו , שתדעו ותאמינו 'אשר אני נותן לכם , ' בהשגחת הבורא ברוך הוא , ולא בכחכם ובעוצם ידכם עשיתם כל זאת , ולא שתרצו לכבוש ולעלות בכחכם ובעצם ידכם ... כי הכל ברצון העליון " ... עמדתו של ר ' יצחק מנחם ראנציגר , האדמו " ר האחרון מבית אלכסנדר על אדמת פולין , עולה בלי משים בדרשתו שהושמעה בליל הסדר השני בשנת . 1936 לדבריו שם , בגלות מצרים זכו ישראל "לג ' גאולות" משלוש מצוקות ; ( א ) מצוקת הגוף , שעליה נאמר " מעברות לחירות ; " ( ב ) מצוקת הגוף והנפש , שעליה נאמר "משיעבוד לגאולה ;" ( ג ) מצוקת הרו...  אל הספר
מוסד ביאליק