ג. "שהגלות... הוא להגדיל התשוקה והתלהבות" - אדמו"רי סוכאצ'ב

דברים חשובים לענייננו כאן אנו מוצאים אצל ארמו"רי סוכאצ ' ב , ר ' אברהם בורנשטיין ובנו ר' שמואל , וכן אצל ר' אריה צבי פרומר , מגדולי התורה והחסידות בתקופה שבין שתי מלחמות העולם , ראש "ישיבת חכמי לובלין" וחסירם של שלושת אדמו " רי סוכאצ ' ב על אדמת פולין . באחת מדרשותיו של ר ' שמואל משנת 1911 אנו מוצאים דברים בשם אביו , שלפיהם הגלות ותלאותיה מונעות התאבנות ואדישות והן נוסכות בנפשו של ארם כיסופים עזים למציאות אחרת . דווקא בביתו הטמא של תרח נתעוררה בלבו של אברהם תשוקה גדולה לקדושה , שהרי דווקא החושך מוליד את כמיהת האור . אברהם אבינו דאג שלב בניו יהא הומה ומהמה אחר עבודת אלוהים " , על כן היה עצתם שישתעבדו בגליות למען יתחדש אצלם הדבר ויתגדל התשוקה . " עור נאמר שם , "שהגלות אינו בא עיקרו לעונש , רק הוא עצות מרחוק להגריל התשוקה והתלהבות , ועל כן כאשר לא עברו את השם יתברך בשמחה ולפי דברים כח , מזן , והיינו שלא היה בתשוקה והתלהבות , על כן בא הגלות להחזירם אל חיק אביהם שבשמים באהבה רבה ותשוקה עצומה , כרשפי אש שלהבתי . ' ער כאן תוכן דבריו . " בעל "שם משמואל" מוסיף שם על דברי אביו ואומר , כי "המניעו...  אל הספר
מוסד ביאליק