ב. שבחי הגלות אצל אדמו"רי גור

חשיבות מיוחדת נודעת לדברי ר ' יהודה לייב מגור , שנפטר בשנת , 1905 אך ספרו "שפת אמת " על התורה השפיע רבות על בנו , ר ' אברהם מרדכי , וכן על ארמו"רים אחרים . לפי הנאמר במקומות רבים בספר חשוב זה , ארץ ישראל היא מולדת רוחנית , לב לבו של החלום המשיחי הנוסך סם חיים לעורקי הקיום היהודי . תחושת הגלות ותודעתה המתמדת חיוניות הן לשמירת דמותו הרוחנית של העם . אולם אין לחגור שק ולהתפלש 20 ישמח ישראל , חנוכה תרצ '' א , עמ י קמד-קמה . באפר ולקונן יומם ולילה על החורבן , ולרכז את כל כוחות הנפש במאוויי הגאולה , שהרי המשיח יפרוץ בפתע פתאום , הוא יופיע בשעה לא צפויה רווקא " , בהיסח הרעת " . גדולה מזו , בית המקדש איננו מושג גיאוגרפי היסטורי בלבד , אלא מהות מטפיסית , חזון נצחי , שאינו מותנה במקום ובזמן . האבל והיגון על חורבנו של בית המקדש , המתמשכים דורות על דורות ללא רוויה , כמיהת הלב לארץ ישראל , ההתרפקות על קדושתה - הם מקור חיים ומשאת נפש אדירה לקיומו הרוחני של העם , עד כרי כך שחשיבותם כשלעצמה אינה פחותה מחשיבות השמחה והחדווה שהיו מנת חלקו בימי בית המקדש , ואפשר שאף עולה עליה . אמת , הספר "שפת אמת " רווי...  אל הספר
מוסד ביאליק