נספח: החסידות בעיני כמה ממבקריה

לא באנו ללקט כאן את התגובות הביקורתיות השונות על החסידות , שהועלו בפומבי בארבעת העשורים האחרונים לקיומו של בית ישראל בפולין . ברם עיון בכמה ביטויי ביקורת כלפי החסידות בשני הדורות האחרונים לקיומה של החסידות בפולין עשוי לתרום להבנת דיוקנה הרוחני והחברתי , למצער בעיני מבקריה . נפתח בהעלאת תעודה ספרותית חשובה שנזכרה בחטף על ידי ר' הלל צייטלין , ' אר לא נידונה על ירי החוקרים . מחברה של תעודה זו , ר ' יוסף מאיר יאנובר מוורשה אוטבוצק אולי הסתופף בימי עלומיו בצלו של ר' חנור הניר מאלכסנדר . מדובר ב"תלמיד חכם גדול בתורה , " כפי שמעיד עליו הארמו"ר מאוסטרובצה , ר ' מאיר יחיאל הלוי האלשטוק , בהסכמה לחיבורו ; "גביר מפורסם , נדיב ושוע וזכה לשתי שולחנות וכעת ... נהפף עליו הגלגל ולעת זקנתו תפס בארץ החיים" - כנאמר בהסכמת ר' בן ציון , רבה של ביילסק . ביקורתו של ר ' יוסף מאיר יאנובר על החסידות שבימיו נאמרה כקונטרס "כענין ביאת המשיח , " הנכלל בחיבורו "שו '' ת חלקי י '' מ , " שנדפס בוורשה בשנת . 1916 קונטרס זה הוא כתב קטיגוריה על החברה היהודית בימיו ובסביבתו , ורשה אוטכוצק . לפי עדותו בפתח הקונטרס הנזכר , נ...  אל הספר
מוסד ביאליק