ה. זרע הניוון

האמת ניתנה להיאמר , הצדיקות הוולגרית נעוצה לא רק בצריקות התורשתית , אלא באותה תורה המציגה את הצדיק כמניפסטציה עלי אדמות לספירת יסור , על פי תורת האלוהות של המקובלים , היינו כצינור ושביל להעברת השפע מן השמים . שורש 41 אורח לצדיק ] ... מאתו הר ' אליעזר ליפא ... בן אדמו " ר ... הרב אלימלך ... מליזענסק , ישראל וחסרה שנת דפוס ] ( נדפס לראשונה בוורשה תרנ"ו , (? פרשת לך לך עמ' יח . וכן ראה שם , פרשת וישב , עמ י לו—לז ; שם , פרשת פנחס , עמ י קכח ועוד . 42 ראה , יצחק אלפסי , החסידות , תל אביב , 1974 עמ , . 194-188 43 זכרון טוב , כב ע " א . ראה עוד , הרבי מקוצק וששים גבורים סביב לו , כרך ב , עמ ' תרפ " ; האדמו " ר רבי אהרן מנחם מנדל גוטרמן מראדזימין שהיה עשיר גדול בעל נכסים רבים , ולא הניח אחריו שום יורש , עברה ירושתו יחד עם המוני חסידיו לשני האחים בני אחותו , הרבי מוישקוב ורבי יעקב אריה מורגנשטרןו והרבי משדליץ [ רבי אברהם פנחס מורגנשטרןן . " ... 44 עטרת ישועה , א , כו ע " ג . ר ' בן ציון הלברשטאם , למשל , דרש את הכתוב בתהלים צב , יג "צדיק כתמר יפרח " על בני הצדיקים שאחרי פטירת אביהם "יכולים ללמ...  אל הספר
מוסד ביאליק