ד. מאבקי ירושה

ההתבוננות אל המתרחש בחצרות הצדיקים תגלה שהמריבות חצצו לא רק בין שושלות אלא גם בקרב בני משפחות ארמו"רים שהתחככו והסתכסכו על ירושת כס הארמו " רות . מפאת חשיבותה המיוחדת להמחשת אותם פני ההנהגה החסידית שלא הוארו כלל בידי סופרי החסידות , או שהוארו בדרך הצחות והצחצחות , המיישרת עקובים , ראוי שנביא כאן תעודה נדירה ברשומותיה של החסידות , שאף כי זמנה הוא במחצית השנייה של המאה התשע עשרה , היא בבואה נאמנה לפניה האחרים של החסידות מראשיתה ועד ימינו אלה . כוונתנו לאחת מתשובותיו של ר' חיים הלברשטאם מצאנז , שנדפסה בספרו " דברי חיים . '" נביא כאן את עיקר עניינה של התעודה האמורה על פי תשובתו של ר ' חיים , בשילוב פרטים ביוגרפיים משלימים ממקורות אחרים . מדובר בה במריבה משפחתית מרה שנמשכה שנים רבות מסביב לירושת רכושו וכיסאו של ר' יהודה צבי בראנרוויין , האדמו " ר מסטרטין ( Stratyn ) במזרח גליציה , שנפטר בשנת . 1844 כנראה שדרמה זו לא נסתיימה אלא אחרי שהנפשות הפועלות בה שבקו חיים לכל חי . נפשות אלו הן : שלושת בניו של ר' יהודה צבי ; ר ' אברהם , בנו בכורו , שנפטר בחודש טבת תרכ " ה ;( 1865 ) ר ' אליעזר מאוזופאלי...  אל הספר
מוסד ביאליק