ג. מריבות בין שושלות

רומה שבראש המידות הנעלות שהחסידות נשתבחה בהן בשבחי משבחיה מתנוססת אהבת ישראל . 30 ברם תולדותיה המפותלות של החסידות בעיקולי ההיסטוריה היהודית ממחצית המאה השמונה עשרה ועד ימינו אלה גדושות חיכוכים , מריבות מרות וגילויי שנאה . אכן , יותר משנשקפת בשבחי מידה זו מציאות כהווייתה נשקפת בה מציאות כסופה . דיינו כאן אם נזכיר , למשל , את המחלוקת שופעת השנאה והארס בין חצרות צאנז וסריגורא , שפרצה בשנת 1869 והסעירה קהילות רבות בגליציה ומחוצה לה במשך כמה שנים ' ; החיכוכים וההתכתשויות ה"היסטוריים" בין חסידי גור וחסידי אלכסנדר , ש " נמשך עור מימי קוצק וורקה . המלחמה היתה נטושה על כל עמדה ציבורית , על כל רב , על כל פרנס , שוחט וכל מעמר שהוא . "" פיצולה של תנועת החסידות לפצלים מתרבים והולכים המתפתלים אלה באלה על 30 דוגמה בולטת ביותר למעמדה של אהבת ישראל במסורת החסידית - דברי ר ' שלמה מראדומסק ; "שמענו מפה קרוש הרב הוותיק אוהב ישראל , ר ' דור מלעלוב ... שאמר בזה הלשון : "איך תאמרו עלי שאני צדיק הדור אם אני עדיין מרגיש בעצמי אהבת בני וזרעי יותר מבשאר בני ישראל " ... ( תפארת שלמה על הזמנים והמועדים , רמזי פור...  אל הספר
מוסד ביאליק