ב. התרחבות הפריפריה

חלילה לנו להעריך את מפעלה ההיסטורי האדיר של החסידות על פי מומיה מלירה ומתשישות , ובוודאי שלא נעריך תנועה זו על פי חיצי הביקורת והלעג שכוונו נגרה מראשית התפשטותה , ואף לא נדון בה על פי קולות ההתראה על הסתאבותה , שיצאו ממחנות החסידים עצמם . אולם בהתבוננותנו ההיסטורית בריוקנה הרוחני של החסידות בפולין על סף המאה העשרים ובתקופה שבין שתי המלחמות - הדור השביעי השמיני לקיומה של החסידות , דור עמוס לעייפה בצאצאי צדיקים , שיותר משהיו מחוננים בסגולות רוחניות ומבורכים במעלות המירות היו מתהללים כזרע קדוש - העלמת עין 11 אהלי שם על התורה ועל המועדים מאת ... רבי שם קלינגברג ... הי " ר אדמו " ר מזלושיץ בקראקא ... ירושלים תשכ"א , עמ י יד . 11 א ישראל קלפהולץ : ארמו"רי בעלז ... חלק רביעי ; מסכת חייו של הצדיק רבי אהרן ... האדמו"ר הרביעי לבית בעלז , בני ברק תשל"ו , עמ י קנב . 12 ראה , רישומים מסיפור הצלתם של האחים הקדושים ... מרן רבי אהרן רוקח מבעלזא ... רבי מרדכי מבולגרייא ... נרשם ע " י חסיד מקורב ונאמן שנדר אתם במרבית שנות השואה ... מוגש בהוקרה לרשות הזכרון לשואה ולגבורה יד ושם ... ירושלים 11985 ] בהכפלה...  אל הספר
מוסד ביאליק