ו. ר' בן־ציון הלברשטאם מבובוב

ר ' בן ציון הלברשטאם מבובוב , אף על פי שלא הצטרף ל"אגודת ישראל" היה בעל תחושה ציבורית מובהקת , כפי שאנו למדים מפעילותו בהרחבת רשת ישיבות בובוב על פני קהילות גליציה וחיזוקן בתקופה שבין שתי מלחמות העולם , וכן בתחומי עשייה אחרים . לפי דבריו , המעשה בתנא רבי פנחס בן יאיר שבלכתו לקיים מצוות פדיון שבויים נבקע לפניו , לפי גזרתו , הנהר גינאי , ' הוא מופת לחובת הציות המוחלט לצדיק . האמונה המוחלטת בקדושת הצדיק היא בכלל האמונה שעל האדם היהודי לדבוק בה , שכן סמכותו מעוגנת בקדושת אבותיו , ואין להתחכם נגד הוראתו שלא לשנות את אורחות החיים הישנים ' . בבואה נאמנה להשקפתם הצריקית הנהנתנית של שני ארמו"רי בובוב על אדמת פולין , הם דברי ר ' בן ציון על ניסיונו של אביו , ר ' שלמה , ליישב סתירה בין גרסת רש " י ובין גרסת המדרש . המדובר הוא בפירוש רש " י על בראשית לז א : "וישב יעקב - ביקש יעקב לישב בשלווה אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא אלא מבקשים לישב בשלווה בעולם הזה " ? ( רש " י על בראשית לז , ב ;( ואילו גרסת המדרש היא : "שהשטן בא ומקטרג : לא ריין שמתוקן להם לעולם הבא אלא שהם מבקשים...  אל הספר
מוסד ביאליק