ה. ר' ישראל מצ'ורטקוב

דברי ר' ישראל מצ ' ורטקוב , מרמויותיה הבולטות של החסידות בשני הדורות האחרונים לבית ישראל בפולין , חדורים בתודעתו העצמית כצדיק מנהיג ישראל , שקורץ מגזע מנהיגים מפואר , וכן ניכרת בהם רגישותו המיוחדת לרחשי הזמן ולצרכיו . ולא בכדי היה אחד הארמו '' רים הראשונים שהכריזו על הצורך לתקן את החינוך החרדי . שלא כאדמו " רים אחרים , כגון ר ' קלונימוס קלמיש שפירא , לא ערג אל העבר החסידי האידילי , ואל שנות עלומיה של החסידות לא התכסף , משום שלא מצא פער בין החסידות בעבר לבין זו שבהווה . השקפתו על ההנהגה הצריקית בימיו עטויה בעור ההנהגה 64 שם , א , נ ע '' ר-נא ע '' א . 55 שם , שם , צ ע " א . 56 ראה , עטרת ישועה - ליקוטי תשובות והסכמות , ירושלים תשל"ו , מכתבי קודש , עמ ' קמז-קסא . 57 שם . 68 שם " , זכרון יחזקאל ובו תורות ... ר' אלטר יחזקאל אליהו הורוביץ ... הי"ד האדמו"ר האחרון לבית דז ' יקוב , '' ... עמ ' קס ' ה . הצריקית בימי הבעש " ט ותלמידיו . וליתר דיוק , הפרקטיקה שלו עצמו כאדמו"ר עסקן , בעל מעמר חשוב בציבור , מתפשרת בדבריו על ידי הצגת ראשית החסידות ברוחה של פרקטיקה זו . דבריו על מפעלם ההיסטורי של אבות...  אל הספר
מוסד ביאליק