ג. תפיסתו החברתית הצדיקית של ר' ישראל טאוב ממודז'יץ

ברברי ר ' ישראל טאוב ממודז ' יץ , ( 1920-1849 ) נכדו של ר' יחזקאל מקאזמיר , שצאצאיו היו מחוננים בכשרון מוסיקלי , לקחים רבים על תודעתם העצמית של ארמו"רים במרכז פולין , ובמיוחד על יחסי חסיד ורבו , והם ביטוי חד , אך מעודן , לצריקות נהנתנית , שלפיה רווחה ומותרות הם אמצעי להאדרת תורה ומצוות ולחיזוק מעמדו של הצדיק בעיני המוני העם והגדלת סמכותו . דבריו משופעים שנינות , פיקחות וחכמת חיים ומשלים מחיי המסחר , שמתוכם נשקף לנו דיוקנו החברתי . אמנם בררך כלל , העושר הוא לפי ר' ישראל ממורז ' יץ אמצעי לקיים מצוות כיאות , אך בתיאור מעלתו הגדולה מול פחיתותו של העוני הוא מצטייר כערך חשוב ביותר , במיוחד כשהוא בירי הצדיק . לפי דבריו דלות רוחנית היא תולדת דלות חומרית ואילו שפע גשמי הוא בית גידול לשפע רוחני דתי . אופייניים ביותר הם דבריו בשם זקנו , 33 שם , יב ע " ב-יג ע " א . דוגמה לדרשנות מסוג זה מצאנו למשל , בספר "נחלת יעקב , אמרי קודש ... ומאתו אדמו"ר אברהם יעקב הי"ר , ירושלים ... נויארק תשל"ג , " דרשותיו של ר ' אברהם יעקב פרידמן מבויאן לבוב - 1884 ) נספה בגזרות ת"ש-תש " ה , ( שנאספו והובאו לדפוס ביידיש ,...  אל הספר
מוסד ביאליק