ב. מעמדו של הצדיק בדברי ר' יצחק יעקב מביאלא, בנו ונכדו

נתבונן תחילה במבט חטוף ברמות הצדיק בתודעתם העצמית של שלושה מצאצאי ר ' יעקב יצחק מפשיסחא , הלא הם : ר' יצחק יעקב רבינוביץ , האדמו"ר מביאלא Biala ) , ( Podlaska שנפטר בשנת ; 1905 בנו ר' אברהם יהושע השל מחלם , Chelm ) ;( 1932-1875 בנו של זה האחרון , ר' נתן דוד מלנצ'נה , Leczna ) נספה בגזרות ת " ש-תש"ה . ( לפנינו אפוא שלושה דורות ארמו"רים מיוחסים , שתרמו לספרות החסידות כמה חיבורים לא מבוטלים . האדמו"ר מביאלא , ר ' יצחק יעקב רבינוביץ , השתית את תביעת מרותו על העם לא על גדולתו בתורה ואף לא על מידותיו הנעלות , אלא על כך שהצדיק הוא "האחד והמיוחד והמבורר להם ... מהרצון העליון" . הסתופפות חסידים במחיצת הרבי בשבת יש בה כדי "בטול כחות הרעים מן העולם , " ובעיקר "אם הם משתתפים באכילת הצדיק ממש ובוררים לו חלק יפה , מפני שהוא סור שבת קודש ... ואז בודאי יוכל להמשיך עליהם שפע טוב , הנכללים בבחינת אכילה , כנודע " . הספקת צורכי הגוף שהחסידים מספקים לצדיק היא המגשרת בין קודש לחול . * אף על פי שהיו צדיקים גדולים , המרגלים חטאו בתפיסתם המוטעית , כי עבודת אלוהים נאותה מחייבת התנזרות מחיי שעה ומשום כך העדיפו ל...  אל הספר
מוסד ביאליק