א. משהו על הדי הוויכוח בעניין ההנהגה

סוגיית ההנהגה הצדיקית ראשיתה כראשית החסידות ; אם אין מצענו עשוי כדי לגוללה כאן , הרי מן הדין שלא נסיח את דעתנו מכמה ביטוייה ברורות האחרונים לחסידות בפולין . לפי עדותו של ר' יהודה לייב מגור , זקנו , ר ' יצחק מאיר , הבדיל בין "בחינת יוסף , " שמשמעה התנזרות מענייני העולם והתמסרות לעבודת אלוהים בלבד , "ובחינת יהודה , פירוש להביא הקרושה גם בעניני העולם הזה . " עור מעיר ר' יהודה לייב , ששמע מפי זקנו " , כי בזה היו מחולקין גם רבותינו נשמתם ערן , כי מהם רצו שיהיו מעט חסידים ויהיו קדושי עליונים , ומהם רצו להיות מתפשט החסידות בין רוב עם , אף שיהיו פחותים במדריגה . עד כאן דבריו . "' דומה שלא נטעה אם נראה בהם הרים מהמחלוקת בחוגי פשיסחא וקוצק על מהותה של ההנהגה החסידית וטיבה של העדה החסידית : חבורות עילית רוחנית ומוסרית " , קדושי עליונים , " או תנועה המונית שאינה סוגרת את שעריה בפני "פחותים במדריגה , " ואם כך הרי מדובר כאן , לפי הנראה , במגמתם האליטיסטית והמוסרית של ר ' מנחם מנדל מקוצק וכמה מתלמידיו , מול מגמתם ה"עממית " של תלמידים אחרים , ובראשם ר ' יצחק מאיר מגור . ואכן בידנו עוד שמועה בשם ר' יצח...  אל הספר
מוסד ביאליק