ה. רעיון "הנקודה הפנימית" ושאלת הסובלנות כלפי יהודים "חופשיים"

אם נסמן את רעיון "הנקודה הפנימית" על מפתה הגיאוגרפית של החסידות בפולין נראה בו מעין קו חותך בין שמרנות דינמית , סתגלנית , האופיינית בררך כלל לחסידות במרכז פולין ובין שמרנות קנאית , קיצונית , האופיינית בררך כלל לחסידות בגליציה . העובדה שמצאנו את רישומי "הנקודה הפנימית" בגליציה ובבוקובינא אצל שני ארמו " רי צ ' ורטקוב וכן אצל ר ' אהרן מסאריגורא , יש בה טעם חיזוק להנחתנו , כי הדוגלים ברעיון זה הם בעלי מגמה שמרנית דינמית , סתגלנית , שהרי אוזנם של הארמו " רים מגזע ריז'ין הייתה כרויה לרחשי הזמן . ייחודה של החסידות במרכז פולין יתבלט עוד יותר אם נתבונן בהגדרת הזהות היהודית ובתפיסת בחירת ישראל המונחת ביסוד רעיון "הנקודה הפנימית . " אמנם תורת הבחירה הייתה מוסכמת על חכמי ישראל בכל הדורות , אך הם היו חלוקים בדעותיהם בנוגע לטיבה ולמהותה . היו שגרסו בחירה מוסרית היסטורית על תנאי קיומן של תורה ומצוות , והיו שגרסו בחירה מוחלטת , דטרמיניסטית , תורשתית . בדרך כלל הגרסה הראשונה מצאה את ביטויה בשלושת הדורות האחרונים לקיומו של בית ישראל בפולין בהגיונותיהם של ראשי החסידות על "הנקודה הפנימית . " דוגמה מובהקת ...  אל הספר
מוסד ביאליק