ד. עוד ביטויים חשובים לרעיון "הנקודה הפנימית"

ראוי שנקדיש כאן כמה שורות לדברי ר ' צדוק הכהן רבינוביץ מלובלין , ( 1900-1823 ) מרמויותיה המופלאות של החסידות ברורות האחרונים , שזכה להערצה מיוחדת בקרב חסידי ברסלב על שום חיבורו "מראי מקומות ל'ספר המרות ' מאת ר ' נחמן מברסלב . " כסופרי החסידות האחרים , כן ר ' צדוק הכהן הטעים את חשיבותה המרכזית של האמונה כקרש הצלה "מדמיונות של תוהו ומחשבות הבל , שרוב בני ארם שקועים בהם . " מאמר המשנה "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא " ( סנהדרין , פרק י משנה א ) הוא " מצד עומק הנשמה הטהורה , " והיא נקודת אמת המושרשת בנפשו של כל אדם מישראל . נקודה זו מכונה גם "נקודת עצם היהדות , " שאלוהים שומר עליה שלא תטמא "כגויי הארצות . " הילכו בכוחו של כל ארם מישראל "לשוב אל השם יתברך באמת , " שכן יש 63 ראה , נ . שמן , לובלין - שטאט פון תורה , רבנות און חסידות , טאראנטע , 1951 עמ י : 486-455 יצחק אלפסי ( לעיל , הערה , ( 56 עמ י ; 378-374 ש '' ז שרגאי וא' ביק ( שאולי , ( בהיכל איזביצא-לובלין , אסופה בצירוף מבואות , ירושלים תשל"ז . נקודה הנמשכת "מאות היריד דשם הוי' ברוך הוא , שממנו הוא עומק ראשית של כל המחשבות ורצונות שבנפ...  אל הספר
מוסד ביאליק