ג. אדמו"רי אלכסנדר

אמנם אין הבדל מהותי במגמותיהם הרעיוניות של בעל "ישמח ישראל" ובעל "שפת אמת , " אך יש הבדל ניכר בנעימת דבריהם , בדרך הבעתם ובמקורותיהם הספרותיים המוצהרים . דרשותיו הארוכות של הארמו"ר מאלכסנדר , ר ' ירחמיאל ישראל יצחק , מצטיינות בנימתן האקטואליסטית הרוטטת ובניסיונו הנמרץ של אומרן לפרש את בעיות ימיו לאור "הנקודה הפנימית " והאמונה : שבל יאמר האדם , שעשיית המצוות הוא לאנשי מעלה ... כי לכל איש ואיש נפח נשמת חיים בקרבו , ובהניצוץ אלקי יוכל כל אחד ואחר לשוב לשורשו ולעבוד עבודת ר ' כהצריקים הגדולים ( ישמח ישראל , כרך ר , כו ע " ר . ( " הנקודה הפנימית " והאמונה מכונות בדבריו גם "הניצוץ " ( שם , א , טו ע " ד ;( "יקרת האור , " "אור היהודית , " "נקודת אבותינו , " "יקרת אלקי" ( שם , א , מ ע " א ;( "הניצוץ הקדוש " ( במקומות רבים ;( "החלק אלקי שהוא נקודת חלק יעקב " ( שם , א , א ע " ר . ( " הנקודה הפנימית" היא "בריח התיכון הוא בריח מקצה אל קצה אין סוף ואין לו שיעור ... ואין שום בריה יכולה להשיג תוכן נקודה הפנימית שבלב ישראל " ... ( שם , שם . ( מן הראוי לציין כאן , כי מקורותיו המוצהרים של האדמו"ר מאלכסנד...  אל הספר
מוסד ביאליק