ב. "הנקודה הפנימית" באספקלריית אדמו"רי גור

רעיון "הנקודה הפנימית" מצא את ביטוייו המובהקים ביותר אצל אדמו"רי גור ואלכסנדר . ארמו"רי גור - החל בר' יצחק מאיר אלטר , בעל חידושי הרי"ם , מחוללה של שושלת גור , דרך ר ' יהודה לייב מגור וכלה בדברי ר ' אברהם מרדכי , אחרון לארמו"רי גור על אדמת פולין . ארמו"רי אלכסנדר - החל ברברי ר' יצחק קאליש מווארקא , ( 1848-1779 ) מייסדה של שושלת ווארקא , ור' יחיאל ראנציגר ( נפטר בשנת , ( 1894 ראשון לאדמו"רי אלכסנדר , תלמידו של ר ' יצחק מווארקא , כפי שמצאו את ביטויים בכתבי ירחמיאל ישראל יצחק , בנו של ר' יחיאל , וכלה בר ' יצחק מנחם ראנציגר , בנו של ר ' שמואל צבי , שנספה בגזרות ת " ש-תש " ה . כשמדובר בחסידות גור ואלכסנדר ראוי שנזכור , כי ר' יצחק מווארקא היה מתלמידי ר ' דוד מללוב , ר ' יעקב יצחק מפשיסחא 37 שם , לקוטים לשטר התקשרות , יא ע '' ג . 38 דברי אלימלך על התורה אשר חיבר ... מוה' אלימלך שליט " א האב"ד דק"ק גראדזיסק ,... ווארשא תר"נ , פרשת נח , ח ע " ב-ע"ג . 39 שם , ח ע '' ג . וו ' שמרוה בונם מפשיסחא ; ר ' יצחק מאיר מגור היה מתלמידיו החשובים ביותר של ר ' שמחה בונם מפשיסחא . ברם בדבריהם של ר ' יצחק מאיר...  אל הספר
מוסד ביאליק