פרק חמישי רעיון בחירת ישראל בנוסח אקטואליסטי חדש הנקודה הפנימית