ג. משהו על תביעות התיקונים במחנות החסידים

נפתולי ההסתגלות לנסיבות ההיסטוריות החרשות מצאו ביטויים שונים במחנות החסידים . לציון מיוחד ראוי הניסיון לתקן את הטפחות על מנת לשמור על המסר , שנעשה בשנת . 1903 ביזמתו של ר' אהרן מנחם מנדל הכהן , רבה האשכנזי של קהיר , נתכנסה בקראקא ועידת רבנים מכמה ארצות , שנועדה לדון בשאלת תיקון מערכות החינור וחייהם הציבוריים של יהודי פולין ורוסיה . ואף כי ועידה זו נסתיימה בכישלון חרוץ , חשובה לענייננו פעילותו בה ומסביבה של ר ' מנחם מנדל חיים לנדא , רב ואדמו " ר בזאוויירצ'ה , ( 1935-1862 ) נכדו של ר' אברהם מצ'כאנוב , שלימים היה אחד האדמו " רים 87 שם , עמ ' צו-צז . וראה עוד שם , עמ ' צח ; "ולאחר שראה פרעה שלא הואיל מאומה , וכאשר יענו אותו כן ירבה בעבודת בוראם ... על כן בחר לו דרר אחרת איר להדיחם והראה להם התקרבות ופנים מסבירות כדי לקרב לבם אליו ... ויבינו בעין שכלם , כי התקרבות זו הנה מצרים נוסע אחריהם , שאחרי שיתקרבו עמהם בא להם השמד ח"ו ויעשו מצריים ... ויראו מאוד , כי גזרה זו עלתה על כולנה . " ... 88 שם , עמ' קנב-קנג . 89 שם , א , עמ ' קעא-קעב . 90 שם , ב , שבת , עמ ' לא-לב . 91 שם , עמ ' קמז-קמח . 92...  אל הספר
מוסד ביאליק