ב. בשנות העשרים והשלושים

במכתבו על דבר הספרות החרדית ל"צעירי אמוני ישראל" בפולין , הביע הארמו"ר מסוקולוב , ( Sokolow Podlaski ) ר ' יצחק זליג מורגנשטרן ( נפטר בוורשה בשנת ת " ש , ( מדמויותיה הססגוניות של "אגורת ישראל , " את מורת רוחו מרצונם של צעירי "אגודת ישראל" להגיב על הספרות היפה "החופשית " בטיפוח ספרות חרדית . לדבריו שם " , עמנו הן לברר ישכון ... גוי אחד בארץ , סגולה מכל העמים . " התורה ומצוותיה הן רוחה הייחודית והבלברית של היהדות , ואילו ספרות יפה זרה לה ואינה הולמתה . הוא קובל , כי "שערי של תורה שוממין , " ואילו צעירי "אגורת ישראל" תובעים ; "ספרות , ספרות ! הבו לנו ספרות מודרנית . " ברם , לאמיתו של דבר , הארמו"ר מסוקולוב , נכדו של ר' מנחם מנדל מקוצק , פוסח במכתב זה על שתי הסעיפים ; אין בדבריו לא הן מוחלט ולא לאו מוחלט והם מעידים בבירור על התגודדות בין הרצון שלא לחרוג מן הכלל "חדש אסור מן התורה " ובין הצורך להסתגל לנסיבות ההיסטוריות החדשות . אכן , בהמשך מכתבו זה הוא מחזק את ירי הצעירים באמרו בין השאר " ; יודע אנכי למכביר את פעולתה וכחה הכביר של הספרות החרדית , שאם תכונן תהיה כתריס בפני אלה התועים אחרי הס...  אל הספר
מוסד ביאליק