א. קודם מלחמת העולם ובשלהיה

התנגדותם של ראשי החסידות בפולין , ובכלל זה בגליציה , החל בשנות החמישים למאה התשע עשרה ועד למלחמת העולם השנייה , ל"מאשין מצות" היא בבואה נאמנה למגמתם השמרנית הכללית של ארמו " רי פולין . ' ברם ההתבוננות במסכת מאבקיהם של ראשי החסידות נגד שינויים בסדרי החינוך מוכיחה , כי אמנם כל ראשי החסידות 1 והרי כמה דוגמאות למגמתם השמרנית הכללית של אדמו '' רי פולין . לפי אחת השמועות טען ר ' יצחק מאיר מגור ; "כל אחר ואהד ישמור מקומו ; מלמד ישמור אומנותו ... וסוחר לעסוק במשא ומתן באמונה ... ובוודאי כל אחד שלימתו מבחינתו , רק שנצרכו להיות נכנעים ונטפלים תחת בן תורה , ולא כמו שהוא , שכל אחד רוצה בשל חבירו , וזה נקרא עירוב " ( שיח שרפי קודש מאת יועץ קים קדיש ראקאץ ; חלק ג , לארז תרפ"ח ; סימן קג . ( שמועה אחרת והחלטית יותר בשם הרי"ם מגור : "העיקר כל אחד יכיר וישמור מקומו , שאין יכול לעשות מערבה או מהדס לולב , רק שיתחבר את עצמו כמו שהוא עומר באגורה אחת עם הגדול , אז נעשה לאחת " ( שם , ב , סימן קמר , עמ י . ( 46 ר ' יהושע מבלז אמר בשם אביו ר ' שלום ; "מתוך אימת המלכות נכנע האדם ומתיירא מהש"י " ... ( דרך צדיקים ...  אל הספר
מוסד ביאליק