פרק רביעי התבדלות מאומות העולם והסתגרות מפני השפעות זרות