א. משהו על אמונת חכמים־צדיקים

דכווו זה , שיהיה העולם וכל התורה לפי רעת חכמי הרור , אף שאין האמת כדבריהם , זה בא לנו בזכות וכח אמונת חכמים ( רבי אריה צבי פרומח . מגמתם השמרנית של ראשי החסידות בפולין בשלושת הדורות האחרונים לקיומו של בית ישראל שם , מצאה ביטוי חד ביותר בכמה שאלות אקטואליות שעמדו על סדר יומם של יהודי פולין . הם תבעו לציית לדעתם " , רעת התורה , " ללא כל תנאי בשם אמונת חכמים - צדיקים . אין מגמת פנינו לרון כאן במהותה של אמונת חכמים , טיבה וסייגיה בגלגולי הדורות . ברי לנו שלא מדובר באמון מופשט ביושרם של חכמי התורה אדמו " רים ורבנים - בניקיון דעתם וברוחב השגתם , אלא באמונה בסמכותם הקדושה המחייבת ציות להוראותיהם . ואף כי אמונת חכמים מוסכמת על חכמי ישראל , הרי הם חלוקים בדעותיהם בנוגע להיקפה ולסייגיה ; אם היא חלה על כל תהלוכות החיים או על ענייני ההלכה בלבד ; אם הציות לדברי חכמים הוא מוחלט או מותנה ; כלום ידיהם של חכמי התורה בהווה כפותות להוראות קודמיהם בעבר , או שמא הרשות בירי החכמים בכל ריר ודור לחרש ולשנות לפי צורכי רורם . לענייננו מן הדין לציין , כי אמונת חכמים במשמעה המעשי , היינו כחובה לציית לחכמי התורה ו...  אל הספר
מוסד ביאליק