פרק שלישי אמונת חכמים וציות מוחלט ל"דעת התורה" כסכר בפני חידושים