ז. אדמו"רי גליציה

כאן המקום לסקור , ולו בחטיפה , את מגמותיהם ההטרונומיסטיות של ארמו"רי גליציה בשלושת הדורות האחרונים לקיומו של בית ישראל בפולין , שבדרך כלל מתאפיינים בשמרנות דתית וחברתית קיצונית . המשווה את דברי אחר האדמו"רים החשובים שם , כגון ר' יחזקאל הלברשטאם ( 1899-1813 ) משיניאווה , ( Sieniawa ) בנו של ר' חיים מצאנז , עם דבריהם של אבות החסידות ותלמידיהם , ימצא לפניו שתי מגמות רעיוניות סותרות . לא נחטא לאמת אם נבין את דבריו כניסיון להזהיר ממימוש עקרונותיהם האוטונומיסטיים הספיריטואליםטיים של מורי החסידות הראשונים , כגון דבריו בגנות אנשים שמגמת פניהם לתכניה הרוחניים הפנימיים של הדת ( שלדבריו אינם אלא פרפראות לתורה ) ומזניחים את עיקרי הדת . לדידו , האמונה הפשוטה , אמונת אבות , 68 בית אברהם , ירושלים תשל"ג , עמי ב . 69 שם , עמ י יא , כרו ועור . 70 ראה , למשל , תולדות יעקב יוסף , נד ע " א . השווה , בימי צמיחת החסידות , עמ ' . 260-259 1 ר בית אברהם , עמ ' צב . ברם האמת מחייבת לומר , כי ר' אברהם בן ר ' שמואל מסלונים לא התכחש מכול וכול לעולמה הרוחני של החסידות , כפי שאנו למדים , למשל , ממכתבו לאחד מחסידיו ב...  אל הספר
מוסד ביאליק