ו. אדמו"רים אחרים במרכז־פולין

ר' יחזקאל רבינוביץ ; הקורא המצוי אצל כתביהם של מורי החסידות הראשונים , שבהם מוטעם הכלל החסידי הגדול ( ולאו דווקא חסידי הבעש"ט בלבד ) המנוסח בכתוב "מלא כל הארץ כבודו , " היינו שבכל דבר בעולם שרויה החיות האלוהית והיא יסוד קיומו , בוודאי יופתע למצוא בחיבור חסידי מובהק מעין כלל הפוך ; "כי בכל דבר גשמי שורה עליו כח הסטרא אחרא . " כלל זה נאמר בספר "כנסת יחזקאל על התורה , " מאת ר ' יחזקאל רבינוביץ ( נפטר בשנת , ( 1911 נכדו של ר' שלמה מראדומסק . עוד נאמר שם , כי המרגלים חששו "לילך לארץ , " משום שהיא ארץ זבת חלב ודבש , ויש בה מקום רב להתגברותו של היצר הרע . כנגר זה אמר כלב ( במדבר יג , ל ) "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה , " היינו "וירשנו מרומז לתורה שנקרא מורשה ... שע " י כח התורה יכול נוכל לה" . ר' ישראל ממודז'יץ ; , ( 1920-1849 ) בן אחיו של ר' דור צבי מניישטאט , שנודע בעולם היהודי בכשרונותיו המוסיקליים , טען בין השאר , כי בשומרי התורה , "הכשרים , " שני חלקים : "הפשוטי עם , " והם הסוחרים - מכאן "והתלמירי החכמים היושבים באהלה של תורה ועוסקים בחכמת התורה " - מכאן . על הראשונים מוטלת החובה...  אל הספר
מוסד ביאליק